Pulsatio Meridiana Kereskedelmi és Gazdaságfejlesztő Zrt.

KÖtelezŐ kÖzzÉtÉtelek

A Pulsatio Meridiana Kereskedelmi és Gazdaságfejlesztő Zrt. (1061 Budapest, Andrássy út 10.; cégjegyzékét vezeti a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg. 01-10-047673; a továbbiakban: „Társaság”) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:312. §-ában foglaltak alapján ezúttal közzéteszi, hogy a Társaság Közgyűlése 4/2016. (05.30.) sz. közgyűlési határozatával döntött a Társaság alaptőkéjének leszállításáról az alábbi dokumentumban foglaltak szerint:
Tőkeleszállítás 1. Közzététel időpontja: 2016. július 25. (PDF)
Tőkeleszállítás 2. Közzététel időpontja: 2016. augusztus 30. (PDF)

Tájékoztatás a Társaság 2015. június 29-i rendkívüli közgyűlésének határozatairól
Határozat Közzététel időpontja: 2015. június 29. (PDF)
Nyilatkozat Közzététel időpontja: 2015. június 29. (PDF)

A Pulsatio Meridiana Kereskedelmi és Gazdaságfejlesztő Zrt. Igazgatótanácsának hirdetménye a Társaság Rendkívüli Közgyűlésének összehívásáról 2015. június 29-re:
A Társaság Rendkívüli Közgyűlésének összehívása - Hirdetmény Közzététel időpontja: 2015. május 26. (PDF)

Tájékoztatás a Társaság 2015. május 26-i folytatólagos közgyűlése - mint a 2015. április 27-i éves rendes közgyűlés folytatólagos közgyűlése határozatairól:
A Társaság 2015. május 26-i folytatólagos közgyűlése - Tájékoztató Közzététel időpontja: 2015. május 26. (PDF)

Tájékoztatás a Társaság 2015. április 27-i éves rendes közgyűlésének határozatairól:
Közgyűlési határozatok 2015. április 27. Közzététel időpontja: 2015. április 27. (PDF)

A Pulsatio Meridiana Kereskedelmi és Gazdaságfejlesztő Zrt. (1061 Budapest, Andrássy út 10.; cégjegyzékét vezeti a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg. 01-10-047673; a továbbiakban: „Társaság”) az alábbiakban tájékoztatja tisztelt Részvényeseit a Társaság 2015. április 27-i éves rendes közgyűlésének napirendjén szereplő ügyekkel összefüggő előterjesztésekkel, határozati javaslatokkal kapcsolatban:
Közgyűlési Határozati Javaslatok 2015 Közzététel időpontja: 2015. április 03. (PDF)

A Pulsatio Meridiana Kereskedelmi és Gazdaságfejlesztő Zrt. Igazgatótanácsának hirdetménye a Társaság 2015. Évi Rendes Közgyűlésének összehívásáról és a 2014. évi Javadalmazási Nyilatkozat közzététele
Javadalmazási Nyilatkozat Közzététel időpontja: 2015. március 27. (PDF)
Évi Rendes Közgyűlésének összehívása Közzététel időpontja: 2015. március 27. (PDF)

Tájékoztatás a Társaság 2014. április 17-i éves rendes közgyűlésének határozatairól:
Közgyűlési Határozatok Feltöltve: 2014.04.17. (PDF)
Felelős Társaságirányítási Jelentés Feltöltve: 2014.04.17. (PDF)

A Pulsatio Meridiana Kereskedelmi és Gazdaságfejlesztő Zrt. (1061 Budapest, Andrássy út 10.; cégjegyzékét vezeti a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg. 01-10-047673; a továbbiakban: „Társaság”) az alábbiakban tájékoztatja tisztelt Részvényeseit a Társaság 2014. április 17-i éves rendes közgyűlésének napirendjén szereplő ügyekkel összefüggő előterjesztésekkel, határozati javaslatokkal kapcsolatban:
Közgyűlési határozati javaslatok Feltöltve: 2014.03.27. (PDF)
Felelős Társaságirányítási Jelentés Feltöltve: 2014.03.27. (PDF)

A Pulsatio Meridiana Kereskedelmi és Gazdaságfejlesztő Zrt. Igazgatótanácsának hirdetménye a Társaság 2014. Évi Rendes Közgyűlésének összehívásáról és a 2013. évi Javadalmazási Nyilatkozat közzététele
Közzététel időpontja: 2014. március 14.
Javadalmazási Nyilatkozat közzététele A dokumentum feltöltve: 2014.03.14. (PDF)
Közgyűlési meghívó A dokumentum feltöltve: 2014.03.14. (PDF)

 • Társaságirányítási dokumentumok, Alapszabály
 • Pénzügyi adatok
 • Közgyűléssel kapcsolatos információk
 • Kibocsátási tájékoztatók
 • Alaptőke nagysága, szavazati jogok száma
 • Vezető tisztségviselőkkel, vezetőállású személyekkel kapcsolatos információk
 • Tulajdonosi bejelentések
 • Befektetésekkel kapcsolatos információk
 • Egyéb rendkívüli tájékoztatások
 • Egyéb tájékoztatások
 • Archívum